2018-03-14

Rozliczenie 1% podatku dla OPP

Przchody PZK z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego w latach 2008 - 2017

Rok Ze wskazaniem
celu szczegółowego
Bez wskazaniem
celu szczegółowego
Razem Ilość
wniosków
2008 70 873,83 5 393,31 76 267,14 bd.
2009 55 426,71 63 617,34 119 044,05 bd.
2010 58 828,77 24 804,63 83 633,40 bd.
2011 58 525,81 23 512,20 82 038,01 bd.
2012 46 288,65 21 808,40 68 097,05 bd.
2013 53 506,52 15 847,70 69 354,22 bd.
2014 61 848,53 15 968,10 77 816,63 bd.
2015 50 470,60 14 766,23 65 236,83 bd.
2016 47 950,04 14 362,27 62 312,31 773
2017 48 249,38 14 176,70 62 426,08 771

Wydatki PZK z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego w latach 2008 -2017

Rok W ZG PZK

W OT PZK

Razem
2008 18 345,10 10,776,96 29 122,06
2009 74 702,68 16 923,17 91 625,85
2010 36 570,38 60 775,88 97 346,26
2011 35 217,37 31 170,83 66 388,20
2012 31 066,13 37 189,48 68 255,61
2013 26 549,00 26 148,28 52 697,28
2014 27 913,49 33 582,83 61 496,32
2015 24 665,39 32 351,41 51 016,80
2016 3 165,80 17 610,07 20 775,87
2017 16 234,72 40 542,41 56 777,13

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się